Terug naar home  
header_weblog.jpg
de-som-spreuk.gif
Even klen bijpraten december 2019

 

Bijeenkomst Tap2Top


Ik had een aantal bedrijven uitgenodigd in een bijzondere locatie. Onder leiding van Harry Starren luisteren naar elkaars verhalen. Wat zou er anders kunnen in organisaties? En al pratend stapelden de verhalen zich op. Langzaamaan kwamen wij bij het onderwerp van Meervoudige talenten. Waar vind ik die in mijn organisatie? Hoe zet ik die in als er ingewikkelde vragen zijn die niet opgelost kunnen worden via de projectmatige aanpak. Daar was nog niet echt over nagedacht. Er wordt doorgaans niet gekeken naar meervoudigheid. www.TAP2TOP.nl


Crisisteams


Veel voorbereiding was er nodig om deze dag effectief in te kunnen vullen. Vorig jaar was het thema , als wij regels weglaten wat gebeurt er dan met scenario’s. Dit jaar was snelheid de trigger om anders om te gaan met scenario’s. Om te voorkomen dat  het een trage denksoep blijft, waarbij mensen elkaar gaan afremmen in plaats van helpen om op tempo te komen. Onder tussen is de groep wel gewend aan triggers waardoor hun denken op een ander been gezet wordt. Geeft veel plezier maar vooral andere inzichten die als zeer verrassend ervaren worden.  En week later ging de groep tijdens een oefening direct met het geleerde op hun eigen wijze aan de slag.  De hele opzet voor deze aanpak is gericht op het door versnelling vanzelf gaan benutten van alle kennis en ervaring die in je is, niet blijven zitten in de aanname dat alles volgens een vast stramien moet en elkaar daar op klem zetten.


Boek DDR


Dit jaar was het 30 jaar terug dat de muur gevallen was. Van niet meer vluchten tot naar deandere” kant lopen. Nu had ik daar over al geschreven. Ik zelf had niet zo’n behoefte om daar nu iets mee te doen. Meer een vorm van verantwoordelijkheid nemen om het op papier te zetten.   Ineens was er toch de vraag aan mij. Jij hebt daar geleerd en gesport. Toen heb ik mijn gekrabbel aan een journalist uit de sportwereld laten lezen. Het blijkt een ruwe diamant te zijn! Volgend jaar gaan wij daar mee aan de slag.


Krachtige Vrouwen


Voor mij een Game Changer. Ik had een interview van David Harvey, econoom, gelezen. Ik dacht direct dat is iets voor vrouwen. Voor het eerst in mijn leven een groep vrouwen rond de tafel gekregen. Was zo bijzonder dat iemand op merkte dat wij beter waren als de groep vrouwen die dezelfde avond bij PAUW zaten. En zo was het ook. Een paar opmerkingen waarom het bijzonder was:

-iets geboren laten worden tussen verschillende zienswijzen, perspectieven, disciplines, wereldbeelden zo belangrijk is in deze tijd.

- het was echt onderzoeken waar we staan hierin. Dus geen vooraf vaststaande principes

- we kwamen vanuit constructieve verhalen dus vanuit ervaringen

- er was geen uitgangspunt van resultaat, gewoon een goede bijeenkomst en het open laten wat het zal brengen.


Interview leiderschap.


Door Bert –Jan Peter van der Mieden voor zijn boek geïnterviewd. Het was voor hem zeer energie gevend. Mijn elementen, werkwijze, die anders zijn en blijvend andere inzichten geven zijn: het samenspel tussen de fysieke en emotionele intelligentie en het vermogen tot analyseren. Situaties doorgronden. Dan komt er meer een beweging naar focus en acties toe. In plaats van weg blijven bij de acties en verder gaan met elkaar analyseren. Dan worden  ook de mentale krachten zichtbaar. En kunnen ingezet worden. Met andere woorden dan gaan de zaken in eenvoud in elkaar vallen.


Verassend


Top presentatie leidinggevenden.

Bij een traject hoort ook dat de top groep van de TU/e hun leidinggevenden laten ervaren wat de groep gedaan heeft en geleerd heeft.

Daan  (de andere begeleider) en ik zitten dan op onze handen.

Verrassend voor de leidinggevenden, vaak directeuren, dat het activiteiten zijn.

Aan het eind zei een leidinggevenden van een van de deelnemers:

Zo zonde dat zij dit soort trajecten/programma’s niet breder uitrollen. Zou onze organisatie echt mooier en effectiever maken. Grotere compliment kunnen wij niet krijgen.

Ik wens jullie allemaal een jaar waarin het leven voorwaarts beweegt met de nodige herstel en rust moment. Geniet