Terug naar home  
header_weblog.jpg
de-som-spreuk.gif
Nieuw traject Els van Noorduyn: "Jij kunt wat Els kan."
Geschreven door Administrator   
zaterdag 18 december 2010 23:50
Een combinatie van leren, onderzoeken, experimenteren en werken
Nieuw traject Els van Noorduyn: “Jij kunt wat Els kan.”

Al jaren train ik groepen op een manier die heel typerend voor mij is en waarmee ik bij uiteenlopende grote en middelgrote organisaties veel succes boek. Soms moet men even wennen aan mijn manier van werken, maar gaandeweg blijkt dat er van alles in beweging wordt gezet en dat de resultaten heel goed zijn. Ik zie keer op keer binnen een aantal maanden mensen voor mijn ogen veranderen. Ze stralen energie uit, zitten vol nieuwe ideeën en gaan veel ‘lichter’ om met alles wat er op ze af komt. Het goede nieuws is: de manier waarop ik werk is door iedereen te leren. Het is geen kwestie van stap voor stap een cursus volgen, of je door een hele stapel boeken heen werken. Nee, de kern van wat ik over wil brengen schuilt ‘m juist in de actie.

Wij kunen ons leervermogen vergroten door gebruik te maken van onbewuste processen in het lichaam. Zodra we weer contact hebben met alles wat ons lichaam ‘weet’, gaan we onze intuitie en instincten beter gebruiken, zijn we in staat kritischer te reflecteren en kunnen we vaste gedachtepatronen doorbreken. Mensen zitten vaak gevangen in bepaalde mechanismen, er wordt voortdurend gesproken óver en dat maakt het allemaal zo zwaar. Goede ideeën en inspiratie komen pas vrij als je mensen op een natuurlijke wijze uit hun ‘comfortzone’ haalt.

Door mij alleen te richten op het overdragen van kennis kan ik deze manier van werken nooit aan iemand uitleggen. Je moet het doen om te begrijpen wat er gebeurt. Het lijkt in eerste instantie simpel, maar naarmate je er langer mee bezig bent ontvouwt zich het ingenieuze en complexe samenspel tussen hersenen en lichaam. Ik weet precies wat ik wil bereiken en op welke manieren ik mij moet opstellen om het gewenste proces in gang te zetten. Ik sta niet als een docent voor de klas en ik werk met een kleine ploeg (max. 8 personen) gedurende 2 jaar.Degenen die zich voor dit resultaatgerichte en intensieve traject willen opgeven, kunnen rekenen op mijn ruime ervaring als topsporter, als wetenschapper, als moeder, als dochter, als echtgenote en als zakenvrouw.

De leergang
Een combinatie van leren, onderzoeken, experimenteren en werken die leidt tot persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in een dynamische omgeving. De leergang bestaat uit een aantal modules. Daarvan zijn er hieronder 13 beschreven. Per leergang kunnen modules veranderen, weggelaten worden of toegevoegd worden, afhankelijk van de ontwikkelingen van de deelnemers en de organisatie waar zij werken. In elke module wordt gewerkt vanuit drie dimensies:

1 Taal
Vaak gebruiken we niet onze eigen taal, maar een aangeleerde taal die past bij een wereld buiten ons: de wetenschap, het management etc.. Zulke taal verhult de essentie. In je eigen taalgebruik zitten jouw wereldbeelden en jouw denkstijlen, en zit ook je eigen 'weten'. Daarom gaan we opzoek naar ieder zijn eigen taal en leren we om de ander te begrijpen vanuit zijn eigen taal.
2. In- en uitstappen
Van buiten naar binnen kijken, brengt overzicht en inzicht. Van binnen naar buiten kijken, geeft nieuwe impulsen, andere inzichten en haalt kennis naar binnen. Buiten haal je op wat er binnen ontbreekt.Dat geldt zowel voor reflectie op je eigen handelen (van binnen weten en van buiten opnieuw betekenis geven) als bij organisaties. Als je er midden in staat kun je andere dingen zien en doen dan als je er buiten staat.Je moet buiten staan om naar binnen te kunnen kijken, pas dan kun je echt zien wat er binnen in je gebeurt. Op die manier krijg je overzicht en pak je de essentie. Andersom geldt hetzelfde: je ziet het belang van wat zich buiten je afspeelt alleen als je er van binnenuit naar kijkt.
3. Open feedback
Je neemt jezelf en je omgeving waar. Je kent er een betekenis aan toe en op basis daarvan bepaal wat je doet en leg je hierover verantwoording af. Het effect daarvan is het beginpunt van een volgende, zelfde cyclus. In een optimaal en open feedbacksysteem combineer je het oude vermogen van waarnemen met je nieuwe vermogen om zelf te kiezen welke betekenis je aan die waarneming toekent. Die combinatie maakt zowel variatie in handelen als reflectie daarop mogelijk. In elke dimensie wordt gewerkt in de driehoek: persoon, organisatie en maatschappij

De modules
• Beginnen vanuit het nietsZonder aanleiding in beweging komen. De conventies loslaten en kijken wat er gebeurt. Je bewust zijn van wat spontaan ontstaat, zowel in jezelf als om je heen. Vanuit het niets beginnen is het absolute begin van pro-activiteit, van initiatief nemen en van zèlf het begin van iets kunnen zijn.

• In de chaos staanWat is de betekenis van wanorde? Welk verhaal vertelt het jou? Kun je in de chaos blijven zonder jezelf te verliezen? Kun je er naar kijken en beslissen welke orde jij erin wilt aanbrengen? Hoe ga je dat doen en waarom?

• Vrij bewegen in een statische omgevingEen statische omgeving vraagt om prikkels. Impulsen die de minimale bewegingen - die er altijd zijn - versterken, zodat er meer vitaliteit ontstaat. Dat vraagt weer om interventies die tegelijkertijd ondeugend en effectief zijn; die spontaan en vanzelfsprekend zijn en die passen bij wat er al gaande is.

• Leren via het lichaamDe centrale rol van het lichaam bij leerprocessen wordt nog maar weinig benut bij het leren voor jezelf en voor anderen. Lichaamsgericht leren vraagt een set van interventies die de eigen lichamelijke bewustwording vergroot en het effect ervan voor jezelf en anderen. Dit is het vertrekpunt om anders te leren. Deze vorm van leren heeft zijn eigen dynamiek met alle variaties die naast en met elkaar functioneren. Wat betekent zoveel variatie en interactie met anderen voor je eigen effectiviteit?

• Kunnen leiden in een natuurljke dynamische omgevingIn een gaat het bij leiden om het bewustmaken, om het manifesteren van wat zich ontwikkelt, om verbindingen te zien en in te zetten. Leiden op deze manier betekent de regie nemen over de kracht van de verschillende elementen en het versnellen en vertragen van de dynamiek. Om te weten door het niet te weten.

• Schakelen in waarnemenWaarnemen kun je op verschillende manieren. Jouw positie is daarin een belangrijke factor. Waarnemen kan vanuit focus of vanuit overzicht; van heel dichtbij of van ver over de horizon. Zie je het eindpunt of zie je de start. Het afwisselen daarin wordt zelden getraind. Maar om effectief te zijn is het ongelooflijk belangrijk. Je zelf gewaar zijn in je eigen waarnemen is de sleutel tot schakelen.

• Variatie in je omgeving zienJe omgeving valt op veel manieren te begrijpen. Vanuit de inhoud, het proces, de relatie of het gevoel. Maar ook vanuit strategie en operatie. Dat vraagt om kennis en om het echt doorgronden van elk van die niveaus. Daardoor wordt het mogelijk om de hele keten van betekenis en van interventiemogelijkheden te doorzien. Om de verschillende niveaus te kunnen doorleven is het spreken van de talen van elk van die niveaus een voorwaarde. Alleen dan kun je ze werkelijk onderzoeken en beslissen hoe je ze wilt inzetten en verbinden.

• Zin en onzin van grenzen verleggenGrenzen verleggen leidt tot originaliteit, innovatie en dromen. Om daadwerkelijk een grens te verleggen is veel nodig. Vooraf en achteraf. Vooraf vraagt het om ruimte, om aandacht en weten waarvoor je het wilt doen. Achteraf vraagt het om een ijzeren discipline om de grens als een nieuw geaccepteerde mijlpaal te implementeren. Grenzen verleggen is dan ook een keuze in een bepaalde context, er is een groot belang aan verbonden. Het is nooit een doel op zich.

• Verliezen. En nu?!In wezen zijn we allemaal tuimelaartjes, met vallen en opstaan en af en toe ons neus stoten, worden we groot. Juist in het verlies leren we onze grootheid kennen. Zonder om te vallen weet je niet hoe het is om recht op te staan. Het tuimelen geeft ons een tintelend en plezierig gevoel, als we ons eraan over durven te geven. Een gevoel van verheugen en verder komen, van experimenteren en veerkracht. Nèt niet omvallen geeft lol.

• Discussie en dialoogIn de dialoog verken je elkaars geestelijke rijkdom. In de discussie zoek je naar wat het beste past in een bepaalde situatie. De dialoog zoekt en verkent, de discussie besluit en maakt objectiviteit en toetsbaarheid mogelijk. Wanneer doe je het één en wanneer het ander; en welk gedrag hoort bij het één en welk bij het ander.

• Verhalen en metaforenVerhalen herbergen de historie, dragen eeuwenoude kennis in zich mee. Kennis die ons in het hier kan helpen, die kan bijdragen aan een dieper begrip van wat nu is. Metaforen maken het mogelijk om informatie en ervaringen van de ene naar de andere wereld te brengen. Bij voorbeeld om kennis uit andere culturen naar hier te brengen, of om de ervaring van sportprestaties mee te nemen naar je dagelijkse werk. Verhalen vragen ook vaak om een vertaling naar het hier en nu. Metaforen en analogieën kunnen daarbij helpen.

• Elke verandering kent een eigen ritmeAls het ritme klopt dan lopen de dingen. Dan wordt het licht en vanzelfsprekend. Als je iets doet op routine voelt dat vanzelfsprekend, omdat je een kloppend ritme hebt gevonden. Bij veranderingen gaat het juist om unieke situaties en zoek je telkens weer naar het juiste ritme. Geen stappen overslaan, meegaan met de energie, vertragen en versnellen, heel rustig en gelijkmatig of juist wisselvallig en snel. Als het klopt, weet je het. Hoe zet je er aan de andere kant de juiste regie op? Om regie te voeren is het nodig om je eigen basisritme en dat van de organisatie te kennen.

• Uit het hoofd stappenAls zich een probleem voordoet gaan we meestal meteen ‘in ons hoofd zitten’. We gaan denken. Maar het zijn niet alleen onze hersenen waarmee we iets leren. Ons lichaam is net zo’n sterk en soms zelfs een sterker instrument. Daarom is het belangrijk te weten wat je lichaam je vertelt. Ook dat vergt training.

Duur en kosten
De duur van het traject is twee jaar.
Prijs: voor de eerste periode 7.500 euro per persoon
Voor de tweede periode 3.000 euro
Derde periode 5.500 euro
Deze kosten zijn ex. btw en ex. verblijfkosten.

Eerste Periode.
Er zijn 7 bijeenkomsten van elk 2 dagen. Tussendoor ontmoeten de deelnemers elkaar ook nog één of tweemaal onderling om met elkaar in subgroepen aan opdrachten te werken.

Tweede periode
De deelnemers aan deze training zorgen zelf voor een pilot groep die zij vijf keer een dag begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten. Deze pilot organiseren zij al in de eerste periode van deze training. De begeleiding binnen deze periode bestaat uit een bezoek tijdens één van de bijeenkomsten en uit een gezamenlijk bijeenkomst van twee maal één dag.

Derde periode
De derde periode bestaat uit de vragen en de thema’s, onderwerpen die volgens de deelnemers aangescherpt en afgerond moeten worden. Totaal vijf bijeenkomsten van twee dagen. Afronding van deze training staat een zelfgeformuleerde opdracht die door alle deelnemers getoetst wordt aan zelfgeformuleerde kriteria die bij deze training horen.